Snel een macro maken in WordOpen een document waarin je wijzigingen wilt aanbrengen, zoals het lettertype.
Zorg ervoor dat je weet welke wijzigingen je wilt aanbrengen en welke menu's daarvoor nodig zijn.
Kies in het menu Extra voor Macro en daarna voor Macro opnemen.
Geef de Macro een naam en klik op OK. Er verschijnt nu een klein venstertje met een stop- en pauzeknop.
In dit voorbeeld gaan we het lettertype wijzigen in Arial. Selecteer géén tekst, maar kies het menu Opmaak, Lettertype en selecteer het lettertype Arial. Stop het opnemen van de macro door op de stopknop te klikken.

 

Selecteer nu een stuk tekst in je document en kies in menu Extra voor Macro en daarna voor Macro's.
In dit dialoogvenster zie je een overzicht van de beschikbare macro's. Selecteer de zojuist opgenomen macro en klik op Uitvoeren
Het geselecteerde gedeelte tekst zal nu veranderen in het lettertype Arial.
Dit is een heel simpele handeling, maar als je meerdere handelingen uit wilt voeren levert een macro al snel veel tijdwinst op. Het werken met macro's is niet alleen voor Word, maar ook voor Excel of Powerpoint.